نمایشگر لمسی کاواک در غرفه ی حراست صنعت نفت - نمایشگاه نفتن

نمایشگر لمسی کاواک در غرفه ی حراست صنعت نفت - نمایشگاه نفتن

یکی از کاربرد های نمایشگر های لمسی کاواک در غرفه های نمایشگاهی است. امروزه در بسیاری از غرفه های نمایشگاهی از نمایشگر ها و استند های لمسی کاواک برای برقراری ارتباط موثر تر با مخاطبین و بازدید کنندگان غرفه های نمایشگاهی استفاده می شود. شرکت کاواک همچنین آماده ی واگذاری نمایشگر ها و استند های لمسی خود به صورت اجاره می باشد. با استفاده از نمایشگر های لمسی کاواک می توان به بازدید کنندگان از غرفه های نمایشگاهی آزادی عمل بیشتری در دریافت اطلاعات مورد نظرشان داد. به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه ی اجاره نمایشگر های لمسی، استند های لمسی و میز های لمسی کاواک با ما تماس حاصل فرمایید.

Date

03 بهمن 1393

Categories

مانیتور لمسی