نمونه ی کار ها

گزارش پروژه های انجام شده توسط کاواک

سیستم صوتی گیشه کاواک - شعبه 4 سازمان تامین اجتماعی

سیستم صوتی گیشه کاواک - شعبه 4 سازمان تامین اجتماعی

گیشه های شعبه چهارم سازمان تامین اجتماعی به سیستم های صوتی گیشه کاواک مجهز شد. با استفاده از سیستم صوتی گیشه کاواک، ارباب رجوع و کارشناسان بخش های مختلف شعب تامین اجتماعی می توانند بدون مشکل و با حداکثر کیفیت و وضوح، صدای یکدیگر را به راحتی بشنوند. با اضافه شدن میکروفون های گیشه کاواک، دیگر شیشه هایی که به عنوان یک عامل امنیتی و حفاظتی در گیشه های این شعبه از سازمان تامین اجتماعی در مقابل گیشه ها نصب شده است، مانع از مکالمه آسان و موثر مابین مراجعین به سازمان و پرسنل خدمت رسان نمی شود.

Date

02 بهمن 1393

Categories

سیستم صوتی گیشه